Πίσω

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ:                    www.businesswith.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:                       ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:               23/05/2017                                                                 

 

 

 

 

 

Business With

 

Η BussinessWith είναι μια συμβουλευτική επιχείρηση με μεγάλη εμπειρία στο χώρο και βρίσκεται στην Αθήνα. Η ψηφιακή παρουσία και ταυτότητα είναι απαραίτητη για την επιτυχία των συμβουλευτικών επιχειρήσεων και αυτό που χρειαζόταν ήταν να ανανεώσουν την εταιρική τους ιστοσελίδα ώστε να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους προσωπικότητα, τη φιλοσοφία και την εμπειρία τους.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:         Custom design, Responsive, Logo, Seo friendly,  Social media

DESIGNER :          Vanzel Mpalkonis

DEVELOPER :       Dimitris Avdoulas & Manos Tsaparelis